Kultowy.pl
Znajdź...

Regulamin oferty 3 za1 Traveler

REGULAMIN OFERTY PROMOCYJNEJ PRENUMERATY CZASOPISM WYDAWANYCH PRZEZ BURDA MEDIA POLSKA SP. Z O.O. O NAZWIE „3 za 1”

NATIONAL GEOGRAPHIC

 

  1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02-674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000574730, posiadająca NIP: 8971411483 oraz REGON: 014934045

 

  1. Oferta promocyjna dotyczy autoodnawialnej prenumeraty trzech kolejnych numerów wydawniczych magazynu Traveler, której szczegółowe zasady oraz definicje zawarte są w Regulaminie Oferty Prenumeraty Czasopism Wydawanych i Sprzedawanych przez Burda Media Polska Sp. z o.o., dostępnym na stronie https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty w dalszej części nazwanym „Regulaminem ogólnym prenumeraty”.

 

    3. Zasady promocji są opublikowane pod adresem: https://kultowy.pl/autoodnawialna-kwartalna-prenumerata-magazynu-traveler

 

 

  1. Promocja „3 za 1” obejmuje pierwsze zamówienie prenumeraty autoodnawialnej. W ramach promocji pierwsze zamówienie zostaje przecenione do ceny okładkowej wydania pojedynczego National Geographic Traveler, tj. 12,99 zł brutto. Kolejne zamówienie tej prenumeraty, następujące po autoodnowieniu się oferty, nie podlega promocji, a jego koszt to standardowa cena prenumeraty na trzy kolejne numery wydawnicze , tj. 29,00 zł brutto.

 

    Aby skorzystać z promocji „3 za 1” należy:

   - wejść na stronę:  https://kultowy.pl/autoodnawialna-kwartalna-prenumerata-magazynu-traveler

   - wybrać numer początkowy prenumeraty autoodnawialnej,

   - dodać wybraną ofertę prenumeraty do koszyka,

   - przejść do płatności, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w serwisie.

 

  1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie Oferty Promocyjnej oraz Regulaminem ogólnym prenumeraty.

 

  1. Wszystkie pozostałe kwestie związane z zamówieniem prenumeraty, systemem zwrotów, dostawą oraz przechowywaniem danych osobowych, znajdują się w Regulaminie ogólnym prenumeraty, dostępnym na stronie https://kultowy.pl/i/regulamin-prenumeraty .

 

  1. Niniejsza oferta promocyjna trwa od 20.04.2021 do 30.06.2023r.