Kultowy.pl
Znajdź...

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: lipiec 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób, w jaki Burda Media Polska sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe zbierane podczas odwiedzania stron internetowych, serwisów, korzystania z aplikacji, a także podczas korzystania z usług lub nabywania produktów.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszych serwisów i aplikacji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Burda Media Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (Burda, my), tel. +48 22 3603 900, e-mail: recepcja@burdamedia.pl. Administratorami danych są także Partnerzy.

Partnerów znajdziesz klikając w link ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE znajdującym się na końcu Polityki prywatności.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową: iod@burdamedia.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Burda Media Polska sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Hofman.

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Dane osobowe to informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami pozwalają ustalić Twoją tożsamość (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres, ale też określone dane dotyczące Twojej aktywności online).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług lub sprzedaży produktów oraz w celach marketingowych, w tym badania satysfakcji, zbierania opinii i prowadzenia badań rynkowych.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych.

Świadczenie usług (w tym Kluby, fora)

Przetwarzamy dane osobowe w celu dostarczania treści, świadczenia usług użytkownikom serwisów i aplikacji oraz pomiaru wydajności treści. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli wyrazisz zgodę dostarczane Ci treści będą spersonalizowane i dopasowane do Twojego profilu (np. na podstawie danych dotyczących Twojej aktywności w serwisach, zainteresowań, danych demograficznych lub lokalizacyjnych). Dane osobowe w celu tworzenia spersonalizowanego profilu i wyboru spersonalizowanych treści są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Założenie konta i uwierzytelnianie

Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia założenia konta i uwierzytelniania w nim.

Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zakupy i płatności

Przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i zrealizowania umów zakupu produktów i usług (w szczególności zakup prenumerat, książek, magazynów, kolekcji, rezerwacja i zakup biletów na wydarzenia i warsztaty), w tym obsługi płatności i wysyłki produktów.

Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Newsletter oraz dostarczanie wiadomości o naszych produktach, usługach i promocjach przez e-mail

Przetwarzamy Twoje dane w celu dostarczenia Ci newslettera oraz wiadomości o naszych produktach, usługach i promocjach przez e-mail zawierających informacje o ciekawych promocjach, produktach lub usługach dotyczących podmiotów z Grupy Burda lub naszych kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na dostarczaniu Ci wiadomości marketingowych zgodnie z Twoimi wyborami.

Działania marketingowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu dostarczania Ci reklam w serwisach i aplikacjach. Mogą one dotyczyć naszych usług i produktów oraz usług i produktów naszych klientów reklamowych. Reklamy te mogą być niezwiązane z Twoimi preferencjami albo dopasowane do tematyki strony. Dodatkowo przetwarzamy dane osobowe w celu badania satysfakcji, zbierania opinii oraz prowadzenia badań rynkowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyrazisz zgodę, dostarczane Ci reklamy będą spersonalizowane i dopasowane do Twojego profilu (np. na podstawie danych dotyczących Twojej aktywności w serwisach, zainteresowań, danych demograficznych lub lokalizacyjnych). Dane osobowe w celu tworzenia spersonalizowanego profilu i wyboru spersonalizowanych reklam są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z pomiarem wydajności reklam i monitorowaniem skuteczności prowadzonych kampanii my oraz nasi klienci reklamowi wykorzystujemy pewne informacje, w tym identyfikatory, stanowiące dane osobowe oraz informacje o Twojej interakcji z konkretną reklamą (tj. informacje o wyświetleniu reklamy, kliknięciu w reklamę, poruszaniu się pomiędzy naszymi domenami itp.). Podstawą ich przetwarzania we wskazanym celu jest nasz oraz naszych klientów reklamowych prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli wyrazisz na to zgodę lub nie zgłosisz sprzeciwu (w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych) nasi Partnerzy będą przetwarzać dane osobowe w celach określonych w sekcji Cookies poniżej oraz w naszym mechanizmie cookies (możesz do niego przejść klikając w link ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE znajdującym się na końcu Polityki prywatności).

Dane osobowe w tym celu są przetwarzane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu Partnera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prowadzenie statystyk, analiza ruchu na stronach, opracowywanie i ulepszanie produktów, poprawa komfortu korzystania oraz zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów

W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące w szczególności adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki, preferencje językowe, unikalnego ID oraz ID urządzenia, rozdzielczość ekranu, typ i model urządzenia dostępowego, a także informacje dotyczące Twojej aktywności w serwisach lub aplikacjach.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wydarzenia

Jeżeli decydujesz się wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe (a w przypadkach uzasadnionych charakterem imprezy także wiek) w celu zorganizowania wydarzenia, umożliwienia Ci wzięcia w nim udziału i zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestrujemy przebieg organizowanych przez nas wydarzeń. Jeżeli decydujesz się uczestniczyć w organizowanym przez nas wydarzeniu, Twoje dane osobowe, w szczególności obejmujące wizerunek zarejestrowany w trakcie wydarzenia będą przetwarzane w celu prowadzenia transmisji, przygotowania fotorelacji, rejestracji przebiegu wydarzenia, a także wykorzystania utrwalonych materiałów w celach promocyjnych i ich publicznym udostępnieniu na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte w skardze, wniosku lub pytaniu. Przetwarzamy w tym celu także dane dotyczące korzystania z naszych serwisów lub aplikacji, dane związane z realizacją zawartej między nami umowy lub inne dane związane ze zgłoszoną skargą, wnioskiem lub pytaniem.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

W przypadku zaistnienia nieporozumień i konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego możemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w koncie, Twoje dane osobowe dotyczące korzystania z naszych serwisów i aplikacji, innych usług, dane dotyczące sprzedaży oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Działanie naszych serwisów i aplikacji nie było by możliwe bez korzystania z zewnętrznych dostawców. Przekazujemy dane osobowe dostawcom usług, z którymi współpracujemy. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Korzystamy z następujących dostawców usług, będących tzw. podmiotami przetwarzającymi:

 • dostawcy narzędzi do analizy ruchu i aktywności w serwisach i aplikacjach
 • dostawcy narzędzi do zindywidualizowanych kampanii marketingowych
 • dostawcy hostingu i utrzymania serwisów oraz aplikacji
 • dostawcy usług teleinformatycznych oraz usług w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT
 • dostawcy usług z zakresu obsługi klientów
 • agencje marketingowe
 • biura rachunkowe i księgowe
 • podmioty zajmujące się windykacją należności
 • dostawcy usług archiwizacyjnych oraz niszczenia dokumentów.

Przekazujemy dane do następujących podmiotów, które samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania tzw. administratorzy:

 • banki, operatorzy płatności
 • operatorzy sieci reklamowych dostarczający narzędzia do zindywidualizowanych kampanii remarketingowych
 • kancelarie prawne, audytorzy, doradcy, nabywcy przedsiębiorstwa, jego części, serwisu lub aplikacji
 • operatorzy pocztowi, firmy kurierskie
 • operatorzy telekomunikacyjni
 • klienci reklamowi
 • wydawcy
 • domy mediowe
 • agencje interaktywne
 • operatorzy platform zarządzania danymi (DMP)
 • operatorzy platform reklamowych (DSP, SSP)

Udostępniamy Twoje dane, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.

Przekazywanie danych                                                  

Zasadniczo podmioty, którym przekazujemy dane osobowe mają siedzibę w państwie znajdującym się w Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub państwie uznanym za zapewniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektóre z podmiotów, którym przekazujemy dane mają siedziby w krajach znajdujących się poza EOG. Dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Jeżeli wyrazisz chęć otrzymywania na podany adres email informacji o działalności National Geographic Society i w związku z tym zgodzisz się na udostępnienie swoich danych National Geographic Partners, LLC, dane takie zostaną udostępnione National Geographic Partners, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 17th Street 1145, N.W., Washington, D.C.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o przekazywaniu danych lub otrzymania kopii standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:

 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy
 • w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres wymagany przez te przepisy
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia
 • w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za skuteczny
 • w przypadku konkursów i loterii – przez czas trwania konkursu, przez okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji
 • w odniesieniu do zapytań, skarg lub wniosków niezwiązanych z realizacją umowy - Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 2 lata
 • dochodzenie roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo do żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez nas
 • kopii danych osobowych, które nam dostarczyłaś/eś i przekazania jej Tobie lub innemu wskazanemu pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Twoje dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy
 • sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe
 • usunięcia Twoich wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
  • wycofałeś zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane
  • wniosłeś sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny
  • Twoje dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem
 • ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych, tj. zażądać, żebyśmy zaprzestali ich wykorzystywania; nie dotyczy to jednak przechowywania Twoich danych osobowych, w sytuacjach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.

Masz również prawo:

 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym profilowania na tej podstawie. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, usuniemy dane, wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez jedną z następujących opcji:
  • w przypadku przetwarzania danych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub przesyłania newslettera – poprzez kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe lub newsletter (opt-out)
  • na wybranych serwisach po zalogowaniu na konto poprzez odznaczenie wyrażonych zgód
  • w przypadku przetwarzania na podstawie zgody danych w celu monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań oraz w celu dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami - poprzez wyłączenie obsługi plików cookie, innych podobnych technologii, niepowtarzalnych identyfikatorów i technologii nieopartych na plikach cookie na urządzeniu końcowym lub poprzez odznaczenie wyrażonej zgody w specjalnie udostępnionym w tym celu panelu
  • zgłoszenie na adres email: bok@burdamedia.pl

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W przypadku pytań lub w celu skorzystania z przysługujących praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji powyżej Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli Twoje żądanie będzie ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne możemy zażądać rozsądnej opłaty za realizację takiego żądania lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Cookies

 • Czym są pliki Cookies i inne podobne technologie?

Cookies to małe pliki tekstowe instalowane w Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz strony internetowe. Cookies zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno przeznaczeniem, cyklem życia, jak i domeną internetową, z której pochodzą. W naszych serwisach i aplikacjach wykorzystywane są także inne podobne technologie, niepowtarzalne identyfikatory i technologie nieoparte na plikach cookie takie jak piksele, wtyczki, tagi, web beacons, fingerprinting, Local Storage. Łącznie technologie te będziemy dalej nazywać cookies.

Zapisujemy na Twoim urządzeniu pliki cookies, jeżeli wyrazisz na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie plików cookies koniecznych do zapewnienia funkcjonowania naszych serwisów, tj. świadczenia Ci usług drogą elektroniczną, pomiaru wydajności treści, analityki oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisów i aplikacji.

Burda Media Polska sp. z o.o. uczestniczy w Ramach Przejrzystości i Zgody (Transparency & Consent Framework, TCF) stowarzyszenia IAB Europe i korzysta z usługodawców przestrzegających specyfikacji oraz polityk TCF.

W jakich celach pliki cookies są wykorzystywane w naszych serwisach?

Wykorzystujemy cookies i dane zebrane z ich wykorzystaniem w celu świadczenia usług na żądanie użytkowników. Używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom zalogowania się do serwisów i aplikacji, pomiaru wydajności treści, analityki, dostępu do zasobów serwisów i aplikacji przeznaczonych jedynie dla zalogowanych użytkowników, umożliwienia użytkownikom płynnej nawigacji bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania oraz zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Wykorzystujemy pliki cookies i dane zebrane z ich wykorzystaniem w celu optymalizacji korzystania ze strony lub aplikacji, w celach statystycznych (w tych celach korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych świadczące na naszą rzecz usługi analityczne - Google Analytics, Gemius) oraz w celach marketingowych.

Dodatkowo wraz z innymi dostawcami usług internetowych w Polsce uczestniczymy w Polskich Badaniach Internetu. Informacje dot. badania oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Gemius znajdziesz pod linkami:

Możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Możesz też zablokować udostępnianie Gemius informacji o Twojej aktywności w naszych serwisach korzystając z narzędzi dostępnych pod linkiem: http://privacypolicy.gemius.com/pl/

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Google znajdziesz pod linkami:

Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności w naszych serwisach korzystając z narzędzia dostępnego pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 • W naszych serwisach i aplikacjach umieszczone są pliki cookies i inne podobne technologie, niepowtarzalne identyfikatory i technologie nieoparte na plikach cookie pochodzące od naszych Partnerów. Za ich pomocą zbierane są informacje o aktywności użytkowników, w tym informacje dot. interakcji z konkretną reklamą. Informacje te są przetwarzane, w szczególności w celach marketingowych. Umożliwiają one nam oraz naszym Partnerom dotarcie do użytkowników z reklamami po opuszczeniu naszych stron lub aplikacji oraz korzystanie z usług reklamowych innych podmiotów w tym operatorom sieci reklamowych, wyświetlanie użytkownikom smwanych reklam dopasowanych do ich profilu i zainteresowań.

Pliki cookies (poza plikami niezbędnymi do świadczenia zamówionych przez użytkownika usług) instalowane są jedynie w razie wyrażenia zgody przez użytkownika.

Cele, w jakich my oraz nasi Partnerzy stosujemy pliki cookies i przetwarzamy zebrane za ich pomocą dane osobowe:

Cele:

 • Wybór podstawowych reklam
 • Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam
 • Wybór spersonalizowanych reklam
 • Tworzenie profilu spersonalizowanych treści
 • Wybór spersonalizowanych treści
 • Pomiar wydajności reklam
 • Pomiar wydajności treści
 • Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców
 • Opracowywanie i ulepszanie produktów

Cele specjalne:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów
 • Techniczne dostarczanie reklam lub treści.
 • Niektórzy z naszych Partnerów mogą dodatkowo wykorzystywać następujące Funkcje w ramach realizacji jednego lub więcej Celów lub Celów specjalnych wskazanych powyżej:
 • Dopasowywanie i połączenie źródeł danych offline
 • Łączenie różnych urządzeń
 • Odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki urządzenia do identyfikacji

Dodatkowo niektórzy z naszych Partnerów, jeżeli wyrazisz na to zgodę będą mogli wykorzystywać następujące Funkcje specjalne w ramach realizacji jednego lub więcej Celów lub Celów specjalnych wskazanych powyżej:

 • Użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych
 • Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji
 • Szczegółowe opisy każdego Celu, Celu specjalnego, Funkcji i Funkcji specjalnej są dostępne pod linkiem ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE znajdującym się na końcu Polityki prywatności.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych we wskazanych wyżej Celach nie zawsze jest zgoda. My, jak i niektórzy z Partnerów, przetwarzamy Twoje dane osobowe, także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Pod ww. linkiem znajdziesz dokładnie informacje o tym, kiedy Twoje dane osobowe zbierane za pomocą cookies są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a kiedy na podstawie zgody. W mechanizmie, który pojawia się, gdy odwiedzasz nasz serwis lub klikasz w link ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE - link znajdujący się na końcu Polityki prywatności (okno wyborów dot. cookies) możesz wyrazić lub cofnąć zgodę lub wyrazić lub cofnąć sprzeciw dla przetwarzania Twoich danych we wskazanym celu przez nas lub naszych Partnerów (funkcjonalność ta nie dotyczy Partnerów spoza IAB, dla których jest udzielana ogólna zgoda na przetwarzanie danych). Możesz również dokonać wskazanych wyborów w odniesieniu do każdego z Partnerów.

Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić co swoich wyborów i zmienić je klikając link ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE znajdującym się na końcu Polityki prywatności.

Zwracamy jednak uwagę, że udostępniany przez nas mechanizm nie służy do wyrażenia sprzeciwu dla przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w Celach specjalnych oraz Innych celach. Dzieje się tak, ponieważ są to podstawowe cele pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie serwisów, techniczne dostarczanie treści lub reklam oraz świadczenie usług. Jeżeli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach, jakiego dokonujemy na podstawie uzasadnionego interesu lub chcesz skorzystać z innych przysługujących praw prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji powyżej Jak się z nami skontaktować?

Udostępniany przez nas mechanizm nie umożliwia także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Partnerów IAB w Celach specjalnych. Są to podstawowe cele obejmujące zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów oraz techniczne dostarczanie treści i reklam. W celu skorzystania z prawa zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w Celach specjalnych przez Partnerów IAB, należy skontaktować się z danym Partnerem. Dane kontaktowe Partnerów dostępne są w ich politykach prywatności dostępnych pod linkiem ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE znajdującym się na końcu Polityki prywatności.

W jaki sposób zarządzać i usuwać pliki Cookies?

Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Dla przykładu możesz np. blokować zapisywanie plików trwałych lub plików pochodzących z innych witryn jak również usuwać pliki zapisane w pewnym przedziale czasu lub podczas danej sesji. Możesz ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych rejestrowanych przez urządzenie.

W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji "Pomoc" można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookies oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, poza cookies stosujemy również inne podobne technologie, w tym Local Storage (LS). W LS dane są przechowywane przez przeglądarkę długotrwale i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Dostęp do danych zapisanych w LS ma każdy skrypt, który ładuje się w ramach danej witryny (należący do nas lub naszych Partnerów). W odróżnieniu od cookies dane zapisane w LS nie są przesyłane przez przeglądarkę przy każdych odwiedzinach witryny. Technologię LS wykorzystujemy w tych samych celach co cookies. W celu usunięcia danych zawartych w LS, należy przeprowadzić opisaną procedurę usuwania cookies w przeglądarce. Niektóre przeglądarki mogą dodatkowo wymagać potwierdzenia chęci usunięcia danych LS.

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić usunięcie zapisanych plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić co swoich wyborów dot. cookies i je zmienić klikając w link ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE znajdującym się na końcu Polityki prywatności.

Powiadomienia Web Push

Powiadomienia Web Push są wysyłane do Twojej przeglądarki internetowej wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich otrzymywanie. W celu wyrażenia zgody na odbieranie powiadomień Web Push powinieneś na komunikacie wysyłanym przez przeglądarkę internetową zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną odpowiadającą wyrażeniu zgody (np. Tak, jasne).

Zgodę na otrzymywanie powiadomień Web Push możesz w każdej chwili odwołać poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Nie przetwarzamy żadnych Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z powiadomień Web Push. Jesteś identyfikowany wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową, do których my nie ma dostępu.

Aktualizacje Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. W jej górnej części wskażemy datę ostatniej aktualizacji.

ZMIEŃ USTAWIENIA ZGÓD W SERWISIE