Kultowy.pl
Znajdź...

Płatności

Ceny i płatności

 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Ceny Towarów, z wyjątkiem ofert prenumeraty, nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem serwisu PayU, a w tym:
   1. poprzez formy płatności:

    szybkie przelewy (Alior Bank, Bank Pekao, BNP Paribas, BOŚ Bank, Citi Handlowy,Credit Agricole, Idea Bank, ING, inteligo, mBank, Millennium, PKO Bank Polski, plus bank, Santander, Banki Spółdzielcze, GetIn Bank, Nest, Noble Bank, T-mobile Usługi Bankowe)

    Karty płatnicze (debetowe i kredytowe -> VISA, Mastercard, Maestro)

    BLIK

    Przelew tradycyjny

   2. płatności rekurencyjne:

    Definicje:
    Usługodawca – Burda Media Polska Sp. z o.o.

    Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.

    Dokonanie płatności w systemie płatności automatycznie odnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę kredytową. W systemie tym Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny okres dostępny dla tej Usługi, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. Autoodnawialność płatności i co się z tym wiąże przedłużenie korzystania z Usługi w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez Usługobiorcę w terminie najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi objętej prenumeratą/subskrypcją przy właściwej prenumeracie/subskrypcji autoodnawialnej po zalogowaniu do panelu/ konta Usługobiorcy na stronie www.kultowy.pl. W przypadku nieanulowania przez Usługobiorcę prenumeraty/subskrypcji w tym terminie, zostanie automatycznie pobrana opłata za kolejny okres prenumeraty/subskrypcji w wysokości określonej zgodnie ze złożonym zamówieniem. Prenumerata/subskrypcja zostanie tym samym przedłużona na kolejny okres na jaki zostało złożone zamówienie oraz anulowana po jego zakończeniu. Usługobiorca będzie każdorazowo informowany przez Usługodawcę o fakcie automatycznego przedłużenia zamówionej prenumeraty/subskrypcji Usługi przy wyborze przez Usługobiorcę płatności cyklicznych z zachowaniem wskazanych powyżej warunków. W przypadku płatności automatycznie odnawialnych Zamawiających którzy dokonali jej za pośrednictwem systemu Przelewy24 płatności nadal będą obsługiwane za pomocą systemu Przelewy24, po wejściu niniejszego Regulaminu w życie płatności automatycznie odnawialne zrealizować będzie można wyłącznie za pomocą systemu PayU. Dokonanie płatności za pomocą płatności automatycznie odnawialnych będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego karty, która posiada zabezpieczenie CVV2/CVC2, płatność następuje zgodnie z regulaminem PayU.