Kultowy.pl
Znajdź...

Kontakt

Kontakt

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.kultowy.pl prowadzony jest przez:

Burda Media Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Burda Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574730. Kapitał zakładowy Spółki 44.691.450,00 PLN, REGON 93105171000000, NIP PL8971411483.

Biuro Obsługi Klienta jest do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 17.00.
Infolinia: 22 360 39 09
e-mail: bok@burdamedia.pl

Wysyłanie zgłoszenia mailowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej przez Burda Media Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa - administratora danych osobowych, w celach realizacji niniejszego zgłoszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.